Skip to content

Sources: Bibliographies, Doctoral Dissertations (Chinese)

May 6, 2010

Lin Aifang, and Guoli zhongyang tushuguan (Rep. of China). Zhonghua minguo boshi shuoshi lunwen mulu. 中華民國博士碩士論文目錄, Guoli zhongyang tushuguan mulu congkan; di 3 ji. Taibei shi: Zhonghua congshu bianshen weiyuanhui, 1970.

Lists Ph.D. and M.A. dissertations from Taiwan during the 1960s.

Comments are closed.

%d bloggers like this: